PRAISE AND WORSHIP SONGS


All to You .mp3   

song lyricsDrop Arrows

 1. You called me Lord, you know my name. I'm standing out, I'm not ashamed.
  I've searched and came up empty, this world has nothing for me, You are my one and only.

ĐK.  I'm living my life for You, and I'm giving everything to You.

Not holding back, from every part, I'm giving it all to You.

 1. You are the Lord of all I am, and, I'll never be the same again.
  I've searched and came up empty, this world has nothing for me, You are my one and only.

Awesome God .mp3   

Awesome God (Techno Remix) .mp3   

song lyricsDrop Arrows

 1. When He rolls up His sleeves, He ain't just puttin' on the ritz. (Our God is an awesome God)
  There is thunder in His footsteps and lightning in His fist. (Our God is an awesome God)
  And the Lord wasn't joking when He kicked 'em out of Eden, it wasn't for no reason that He shed his blood.
  His return is very close and so you better be believing that our God is an awesome God.

ĐK.  Our God is an awesome God, He reigns from heaven above.

With wisdom, power and love; our God is an awesome God.

 1. And when the sky was starless in the void of the night. (Our God is an awesome God)
  He spoke into the darkness and created the light. (Our God is an awesome God)
  Judgment and wrath he poured out on Sodom, mercy and grace He gave us at the cross.
  I hope that we have not too quickly forgotten that our God is an awesome God.

Cry in My Heart .mp3   

song lyricsDrop Arrows

 1. There's a cry in my heart for Your glory to fall. For Your presence to fill up my senses.
  There's a yearning again, a thirst for discipline, a hunger for things that are deeper.

Bridge 1.  Could You take me beyond, could You carry me through? If I open my heart, could I go there with You?

ĐK.  For what do I have, if I don't have You, Jesus. What in this life could mean any more.

You are my rock, You are my glory, You are the lifter of my head.

Bridge 2.  Could You take me beyond, could You carry me through? If I open my heart, could I go there with You?

For I've been here before, yet I know there's still more, oh Lord, I need to know You.

From the Inside Out .mp3   

song lyricsDrop Arrows

 1. A thousand times I've failed still Your mercy remains, and should I stumble again, still I'm caught in Your grace.

Bridge.  Everlasting, Your light will shine when all else fades. Never ending, Your glory goes beyond all fame.

 1. Your will above all else, my purpose remains, the art of losing myself in bringing You praise.

ĐK.  My heart and my soul, Lord I give you control. Consume me from the inside out Lord.

Let justice and praise become my embrace, to love You from the inside out.

Outro.  Everlasting, Your light will shine when all else fades. Never ending, Your glory goes beyond all fame.

And the cry of my heart is to bring You praise, from the inside out Lord, my soul cries out.

Hãy Thắp Sáng Lên .pdf | .mp3   

song lyricsDrop Arrows

 1. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên, thắp sáng lên con tim nồng nàn.
  Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lữa yêu thương.
  Cuộc đời bao tăm tối quanh tôi, đang cần đến ánh sáng chiếu soi.
  Này bạn hỡi xin chớ lãng quên, ánh nến trái tim, cho đời đẹp lên.

ĐK.  Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho trần gian. Thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu.

Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho trần gian. Đốt cháy tan niềm đau, xóa bóng đêm từ lâu, vây kín quanh người.

 1. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên, thắp sáng lên tươi vui đầy tràn.
  Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa hân hoan.
  Đời hạnh phúc khi sống cho ta, đem tình Chúa tỏa sáng thế gian.
  Này bạn hỡi xin chớ hững hờ, xin chớ ơ thờ, Chúa đang đợi chờ.

Here I Am to Worship .mp3   

song lyricsDrop Arrows

 1. Light of the world, You stepped down into darkness. Opened my eyes, let me see.
  Beauty that made this heart adore You, hope of a life spent with You

ĐK.  Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God.

You're altogether lovely, all together worthy, all together wonderful to me.

 1. King of all days, oh, so highly exalted glorious in heaven above.
  Humbly You came to the earth You created, all for love's sake became poor.

Bridge.  I'll never know how much it cost, to see my sins upon that cross.

I'll never know how much it cost, to see my sins upon that cross.

I'll never know how much it cost, to see my sins upon that cross.

I'll never know how much it cost, to see my sins upon that cross.

How Great is Our God .mp3   

song lyricsDrop Arrows

 1. The splendor of a King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice.
  He wraps himself in light and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice.

ĐK.  How great is our God, sing with me, how great is our God. And all will see how great, how great is our God.

 1. And age to age He stands and time is in His Hands, beginning and the end, beginning and the end.
  The God is thge to age hree in one Father, Spirit, Son. The lion and the lamb, the lion and the lamb.

Bridge.  Name above all names, You are worthy of all praise, and My heart will sing how great is our God.

I Could Sing of Your Love Forever .mp3   

song lyricsDrop Arrows

 1. Over the mountains and the sea, Your river runs with love for me.
  And I will open up my heart and let the Healer set me free.
  I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands.
  For I will always sing of when Your love came down.

ĐK.  I could sing of Your love forever, I could sing of Your love forever.

I could sing of Your love forever, I could sing of Your love forever.

Bridge.  Oh, I feel like dancing it's foolishness I know, but, when the world has seen the light.

They will dance with joy, like we're dancing now.

Jesus is My Superhero .mp3   

song lyricsDrop Arrows

 1. He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the sky.
  He's the one who hung the stars, one by one.
 2. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes the trees so high.
  He's the one who makes me smile, day by day.

ĐK.  Jesus you're my Superhero. You're my star, my bestfriend.

Jesus you're my Superhero. You're my star, my bestfriend.

Bridge 1.  Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Better than Spiderman.

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Better than Superman.

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Better than Batman.

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Better than anyone.

Bridge 2.  Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Better than Yugioh.

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Better than Barbie.

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Better than Actionman.

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Better than everyone.

Mười Điều Tâm Niệm .mp3   

song lyricsDrop Arrows

 1. Mỗi sáng hừng đông ta thức dậy, thành tâm cầu nguyện dâng ngày cho Chúa.
  Sánh bước cùng nhau ta tiến về, nhà Chầu mình nguyện tôn sùng rước lễ.
  Hãy hướng nhìn lên trên thập hình, vì mình mà Ngài đã đành hy sinh.
  Tiếp nối bước Ngài để ta trở thành, một người tông đồ xứng danh của Chúa.

ĐK.  Mười Điều Tâm Niệm xin mãi khắc ghi, làm hành trang đời cho mỗi Thiếu Nhi.

Dù rằng mai này ta có đi xa. Mười Điều Tâm Niệm sẽ không xóa nhòa.

 1. Nhớ nhé bạn ơi nên biết rằng, Phục Vâng mọi điều ấy là ý Chúa.
  Giữ nết hiền ngoan cho đúng mực, dịu dàng gọn gàng khi làm khi nói.
  Bác Ái cùng nhau ta một lòng, mở rộng bàn tay giúp người anh em.
  Hãy nói Ngay Thẳng điều ta sẽ làm, người người yêu mình với bao niềm tin.
 2. Hãy vững niềm tin cho đến cùng, làm tròn Bổn Phận cho dù gian khó.
  Chúa bước kề bên ta mỗi ngày, Ngài không bỏ rơi khi trời mưa gió.
  Sát cánh kề vai trên khắp miền, cùng nhau thực hiện dâng ngàn Hoa Thiêng.
  Sớm tối mỗi ngày thành tâm giữ lời, hoàn thành Tâm Niệm Thiếu Nhi bạn ơi.

*NEW* My Number One .mp3   

song lyricsDrop Arrows

ĐK.  I wont stop, never gonna stop praising,

Every day You'll be my Number One, Jesus! Jesus! My Number One.

 1. As the sun comes up 'till its going back down,
  No I'll never back down, from living for You my God. I'm living for truth my God.
  As time goes by and the seasons change,
  No I'm never gonna change, my love for You my God. My hope in You my God.
  Everybody Now!

Bridge 1.  As I wake up in the morning, and I'm ready to start my day, I'll praise You my God.

No matter what I face, gonna put my faith in You, I'll praise You my God.

At the end of the day, gonna stand my ground and say, I'll praise You my God.

Wave your hands in the air and tell me what you're gonna do, I''ll praise You my God.

Bridge 2.  I wont stop, never gonna stop praising. (4x)

Open the Eyes of My Heart .mp3   

song lyricsDrop Arrows

 1. Open the eyes of my heart, Lord, open the eyes of my heart, I want to see You, I want to see You

ĐK.  To see You high and lifted up, shinin' in the light of Your glory.

Lord, pour out Your power and love, as we sing holy, holy, holy.

Bridge.  Holy, holy, holy, we cry holy, holy, holy. You are holy, holy, holy, I want to see you.

Prince of Peace .mp3   

song lyricsDrop Arrows

 1. You are holy, You are mighty, You are worthy, worthy of praise.
  I will follow, I will listen, I will love you all of my days.

ĐK.  I will sing to and worship, the King who is worthy. I will love and adore Him, and I will bow down before Him.

I will sing to and worship, the King who is worthy, I will love and adore Him, and I will bow down before Him.

You're my Prince of Peace and I will live my life for you.

ĐK.  You are Lord of Lords, You are King of Kings. You are mighty God, Lord of everything.

You're Emmanuel, You're the great "I AM". You're my Prince of Peace, who is the Lamb.

You're my Prince of Peace and I will live my life for you.

Outro.  You're the living God, You're my saving grace. You will reign forever, You are ancient of days.

You're the Alpha, Omega, Beginning and End. You're my Savior, Messiah, Redeemer, and friend.

Shout to the Lord .mp3   

song lyricsDrop Arrows

 1. My Jesus, My Savior, Lord, there is none like You.
  All of my days I want to praise, the wonders of Your mighty love.
 2. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength.
  Let every breath, all that I am, never cease to worship You.

ĐK.  Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty praise to the King.

Mountains bow down and the seas will roar at the sound of Your name.

I sing for joy at the work of Your hands. Forever I'll love You, forever I'll stand.

Nothing compares to the promise I have in You.

The Heart of Worship .mp3   

song lyricsDrop Arrows

 1. When the music fades and all is stripped away, and I simply come.
  Longing just to bring something that's of worth, that will bless Your heart.

Bridge.  I'll bring You more than a song, for a song in itself is not what You have required.

You search much deeper within, through the ways things appear You're looking into my heart.

ĐK.  I'm coming back to the heart of worship, and it's all about You, it's all about You, Jesus.

I'm sorry Lord for the thing I've made it, when it's all about You, it's all about You, Jesus.

 1. King of endless worth no one could express, how much You deserve.
  Though I'm weak and poor, all I have is Yours, every single breath.

Supernatural .mp3   

song lyricsDrop Arrows

 1. These are the days when, we can see miracles, Your wonder's everywhere.
  Here is my life Lord, You can use me to show the world You care.

Bridge.  You made me, You saved me Lord. You called me (yeah!) and gave me Jesus.

ĐK.  Supernatural, supernatural God, all things are possible.

Supernatural, supernatural God, I'm gonna praise You (I'm gonna praise You).

 1. You are my healer and my salvation, thank you for your grace.
  Your name is higher than any other, greatly to be praised.

Trading My Sorrows .mp3   

song lyricsDrop Arrows

Bridge 1.  I'm trading my sorrow, I'm trading my shame. I'm laying it down for the joy of the Lord.

I'm trading my sickness, I'm trading my pain. I'm laying it down for the joy of the Lord.

ĐK.  And we say yes Lord yes Lord yes yes Lord.

Yes Lord yes Lord yes yes Lord. Yes Lord yes Lord yes yes Lord, Amen!

 1. I'm pressed but not crushed persecuted not abandoned, struck down but not destroyed.
  I'm blessed beyond the curse for his promise will endure, and His joy's gonna be my strength.

Bridge 2.  Though the sorrow may last for the night, His joy comes with the morning.

We Want to See Jesus Lifted High .mp3   

song lyricsDrop Arrows

 1. )We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across the land.
  That all men might see the truth and know, He is the way to heaven.

ĐK.  We want to see we want to see, we want to see Jesus lifted high.

We want to see we want to see, we want to see Jesus lifted high.

Bridge.  Step by step we're moving forward, little by little we're taking ground.

Every prayer a powerful weapon, strongholds come tumbling down and down and down and down.

Whatever You're Doing .mp3   

song lyricsDrop Arrows

 1. It's time for healing time to move on, it's time to fix what's been broken too long.
  It's time to make right what has been wrong, it's time to find my way to where I belong.
  There's a wave that's crashing over me, and all I can do is surrender.

ĐK 1.  Whatever You're doing inside of me, it feels like chaos but somehow there's peace.

It's hard to surrender to what I can't see, but I'm giving into something Heavenly.

 1. Time for a milestone, time to begin again, reevaluate who I really am.
  Am I doing everything to follow Your will, or just climbing aimlessly over these hills.
  So show me what it is You want from me, I give everything I surrender ... to.

Bridge.  Time to face up, clean this old house, time to breathe in and let everything out.

That I've wanted to say for so many years, time to release all my held back tears.

ĐK 2.  Whatever You're doing inside of me, it feels like chaos but I believe.

You're up to something bigger than me, larger than life, something Heavenly.

You Are My All in All .mp3   

song lyricsDrop Arrows

ĐK.  Jesus, Lamb of God, worthy is Your name. Jesus, Lamb of God, worthy is Your name.

 1. You are my strength when I am weak, you are the treasure that I seek. You are my all in all.
  Seeking You as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all.
 2. Taking my sin, my cross, my shame, rising again I bless Your name. You are my all in all.
  When I fall down You pick me up, when I am dry You fill my cup. You are my all in all.
Patch

WEBSITE UPDATES

02.19.2017:
First Day of Sinh Hoạt 2017. Let's have an awesome year!!!

03.26.2017:
Congratulations to new Cấp I and Cấp II Huynh Trưởng!

06.29.2017:
Đại Hội Nghĩa Hiệp Kỹ III. Stay tuned for more information.

Facebook

Come and join our Facebook group page.