Ngành Nghĩa's
Quick Links

Ngành Nghĩa's CTTT

Tên Đội Ngành Nghĩa

Bài Ca Ngành Nghĩa

Nghĩa Sĩ ~ Chinh Phục

Upcoming Dates and Events

Nghĩa Sĩ

Vui ca lên Nghĩa sĩ đời đầy diễm phúc, hồn thanh xuân say niềm lý tưởng cao xa.
Vì Nghĩa ra đi là đi Chinh Phục, đường xa bóng Chúa đang chờ đợi ta.
Một đời trẻ trung thành nồng hậu sức thiêng.
Hùng dũng trung thành một dạ trung kiên.
Tình bằng hữu chân thành một dạ vững kiên.
Tôn quý trách nhiệm sống gương hy sinh.

Nghĩa Sĩ Việt Nam sẵn sàng hùng tráng. Trong sạch hăng hái và quyết tiến bước.
Lửa thần nung nấu tâm can không ngừng. Mầm thiêng ta gieo khắp nơi xa gần.
Lý tưởng siêu nhiên thành tâm yêu mến.
Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến.
Noi gương nhiệt thành của Thánh Phaolô.
Xông pha lên đường làm chứng Phúc Âm.

Xin dâng lên Chúa màu vàng rực sáng của lứa tuổi nghĩa sĩ, sắp bước vào đời. Xin cho các em được giữ vững tinh thần đạo đức. Vì nghĩa ra đi để CHINH PHỤC. Để lướt thắng mọi khủng hoảng trong cuộc sống hiện tại, và biết Phúc Âm hóa môi trường, để Thánh Thể và Lời Chúa trở nên động lực cho mọi hoạt động của các em.

Companion: The Third Stage of the Eucharistic Youth's Life

Companion is a group consisted of adolescents between the ages of fourteen and seventeen. The adolescents at these ages begin to consolidate their emerging values and beliefs. They start to formalize their own identity and group dynamic. The basic needs to love and be loved, to understand and be understood become the beginning for friendship and cooperation among the members. Thus, the canary yellow scarf wore by the members symbolizes the sunrise of the youths before coming into their adult ages and the manifestation of the heart; the opening of one's life to others. While the evangelized Jesus is still the primary spiritual mode, Saint Paul is adopted by the members as their inspiring patron figure. Like Saint Paul, who became Christ's zealous disciple after his spiritual lightning conversion on the way to Damascus, the members constantly seek for God's will and conversion of hearts. In addition, the members are encouraged to familiarize with communal apostolate and to live out the spirit of charity and generosity. (Corinthian 13: 1-13)

Patch

WEBSITE UPDATES

02.19.2017:
First Day of Sinh Hoạt 2017. Let's have an awesome year!!!

03.26.2017:
Congratulations to new Cấp I and Cấp II Huynh Trưởng!

06.29.2017:
Đại Hội Nghĩa Hiệp Kỹ III. Stay tuned for more information.

Facebook

Come and join our Facebook group page.