MƯỠI ĐIỀU TÂM NIỆM

Thiếu Nhi mỗi sáng dâng ngày,
Điểm tô đời sống hương bay nguyện cầu.

Thiếu Nhi Thánh Thể nhiệm mầu,
Tôn sùng rước lễ, nhà chầu viếng thăm.

Thiếu Nhi Thánh Giá Chúa nằm,
Nhìn lên phấn khởi chuyên cần hy sinh.

Thiếu Nhi nhờ Mẹ đinh ninh,
Quyết làm gương sáng xứng danh tông đồ.

Thiếu Nhi mọi việc nhỏ to,
Tinh thần vâng phục chuyên lo đậm đà.

Thiếu Nhi đằm thắm nết na,
Nói năng hành động nõn nà trắng trong.

Thiếu Nhi bác ái một lòng,
Tim luôn quảng đại mới mong giúp người.

Thiếu Nhi ngay thẳng trọn đời,
Nói làm đúng mực người người tin yêu.

Thiếu Nhi dù khó trăm chiều,
Chu toàn bổn phận mọi điều chăm chuyên.

Thiếu Nhi thực hiện hoa thiêng,
Chép ghi mỗi tối cộng biên mỗi tuần.


TNTT
Patch

WEBSITE UPDATES

02.19.2017:
First Day of Sinh Hoạt 2017. Let's have an awesome year!!!

03.26.2017:
Congratulations to new Cấp I and Cấp II Huynh Trưởng!

06.29.2017:
Đại Hội Nghĩa Hiệp Kỹ III. Stay tuned for more information.

Facebook

Come and join our Facebook group page.