Thư Từ Cha Tuyên Úy

June 7th, 2009

Chúng con thân mến,

Năm nay kỷ niệm 25 năm thành lập giáo xứ chúng ta, với văn thư đề ngày 08 tháng 12 năm 1984, Đức Tổng Giám Mục Robert Sanchez đã chính thức thành lập Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, một giáo xứ Việt Nam duy nhất (giáo xứ thể nhân) trong Tổng Giáo Phận Santa Fe. Từ đó, nhóm người công giáo Việt Nam tại đây đã trở thành một giáo xứ có tên gọi, có những sinh hoạt tôn giáo nội bộ và có chỗ đứng trong giáo phận với các quyền lợi và trách nhiệm của một giáo xứ.

Cùng chính ở thời điểm đó, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Đức Mẹ La Vang được hình thành vào năm 1985. Trong bước đầu, đoàn viên còn ít, các sinh hoạt rất hạn hẹp vì cơ sở chưa đầy đủ và các trưởng chưa có cơ hội được đào tạo đúng mức. Nhưng Đoàn La Vang đã chứng tỏ sự hăng say của mình trong mọi sinh hoạt của đoàn và trong các công tác của giáo xứ.

Cùng với giáo xứ, đoàn đã dần dần lớn mạnh, đồng thời có thêm cơ hội liên đới với các đoàn khác trong Miền và trong Phong Trào và được “nhiều người biết đến” và dành cho những cảm tình ưu ái.  Thật vậy, qua các  công tác được giáo xứ trao phó, đặc biệt vào những dịp như Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Lễ Giáng Sinh, Tết Nguyên Đán, Tháng Hoa, Ngày Hiền Mẫu, Hiền Phụ v.v., và qua những sinh hoạt thường xuyên của đoàn, các trại đoàn và các trại huấn luyện với các đoàn khác, Đoàn La Vang đã lớn mạnh.

Nhìn lại những hình ảnh của 25 năm qua, người ta thấy, ngoài các sinh hoạt được ghi lại, có những trưởng bây giờ không còn mang chiếc khăn quàng Thiếu Nhi nữa, mà đã trở thành bố mẹ của các trưởng hiện tại, nhưng luôn luôn đứng bên cạnh đoàn Thiếu Nhi và khuyến khích con em mình trở thành đoàn sinh trong Phong Trào.  Đó cũng là một thành quả khác thu lượm được từ tinh thần của Đoàn La Vang.  Ở đây, khi nhìn vào khía cạnh này, chúng con có thể lặp lại lời nói quen thuộc: “Một ngày làm Huynh Trưởng là suốt đời làm Huynh Trưởng.”

Những kết quả ấy có được là nhờ sự lôi kéo của chính Chúa Giêsu, Anh Huynh Trưởng Tối Cao của Phong Trào, và sự cộng tác nhiệt thành của các đoàn viên cũng như sự nâng đỡ của nhiều người, nhất là những ân nhân trong giáo xứ chúng ta.

Chúng con thân mến, trong niềm hãnh diện và hy vọng khi nghĩ về chúng con, những đoàn sinh của Đoàn Thiếu Nhi Đức Mẹ La Vang, Cha cầu chúc từng người chúng con luôn tiến mãi trong sự gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể, qua các sinh hoạt của đoàn và của giáo xứ.

Nguyện xin Chúa Giêsu, Anh Huynh Trưởng Tối Cao, luôn yêu thương hướng dẫn và chúc lành cho chúng con.

Tuyên Úy

Cha Giuse Bùi Mạnh Tín
Tuyên Úy Đoàn Thiếu Nhi Đức Mẹ La Vang, New Mexico
Linh Mục Chính Xứ Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, New Mexico

Patch

WEBSITE UPDATES

02.19.2017:
First Day of Sinh Hoạt 2017. Let's have an awesome year!!!

03.26.2017:
Congratulations to new Cấp I and Cấp II Huynh Trưởng!

06.29.2017:
Đại Hội Nghĩa Hiệp Kỹ III. Stay tuned for more information.

Facebook

Come and join our Facebook group page.