DẤU ĐƯỜNG

Where To?

Khi xưa, ba Vua đi tìm Chúa Hài Nhi đã được một ngôi sao sáng dẫn đường cho các ngài đi tới nơi và bái lạy. Nay trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể, dấu đường được dùng trong các hạnh trình đức tin để giúp ta thuật lại và tìm tới một mục điểm nào đó trong Kinh Thánh.

Dấu đường là những kí hiệu phổ thông được đặt trên các đường đi của chúng ta. Dấu đường không những giúp cho chúng ta giữ đúng luật lệ đi đường, nhưng còn hướng dẫn cho ta đi tới một nơi nào đó an toàn và dễ dàng. Dấu đường thường được đặt bên tay phải của con đường chúng ta đi qua.

If You're Lost

One day, even though you know all of the safety rules; you might wander off a trail and not be able to find it again. Or, you might take a wrong turn and not know which way to go. If you think you are lost, take a moment and follow these S.T.O.P. steps:


Dấu Đường Nhân Tạo

Start
Khởi hành lối này.
Start going this way.
Safe
An toàn phía trước.
Safe up ahead.
Proceed
Đi theo lối này.
Proceed this way.
Interference
Coi chừng có nghịch.
Watch out for interference.
Walk Briskly
Đi nhanh lên.
Walk faster/briskly.
Code Ahead
Mật thư phía trước.
Coded message ahead.
Run
Chạy.
Run.
Code Ahead Within
Mật thư phía trước (ngang 3m cao 2m).
Coded message ahead: (3m by 2m)
Walk Slower
Đi chậm lại.
Walk slower.
Code Within
Mật thư trong vòng 5m.
Coded message within 5m.
Obstacle
Có chướng ngại phẳi qua.
Navigate across obstacle.
Code Around
Mật thư chung quanh đây.
Coded message within this area.
No Passage
Không được đi lối này.
No passage this way.
Bridge Crossing
Đi qua trên cầu.
Proceed across bridge.
Go Back
Đi ngược trở lại.
Turn around and go back.
Under Bridge Crossing
Đi qua dưới cầu.
Proceed under bridge.
Go Right
Đi theo hướng phải.
Follow towards the right.
Tents Ahead
Lều.
Tents.
Go Left
Đi theo hướng trái.
Follow towards the left.
Church Ahead
Nhà Thờ.
Church.
Split Group
Chía ra hai nhóm.
Split into two groups.
Potable Water
Nước uống được.
Potable water.
Merge Groups
Nhập thành một nhóm.
Merge into one group.
Non-potable Water
Nước không uống được.
Non-potable water.
Wait Here
Đợi ở đây.
Wait here.
Danger
Nguy hiểm.
Danger.
Stream Ahead
Có dòng nước lối này.
Body of water this way.
Finish
Hết dẩu.
Finished.

Download Dấu Đường Worksheet here: .doc | .pdf

Patch

WEBSITE UPDATES

02.19.2017:
First Day of Sinh Hoạt 2017. Let's have an awesome year!!!

03.26.2017:
Congratulations to new Cấp I and Cấp II Huynh Trưởng!

06.29.2017:
Đại Hội Nghĩa Hiệp Kỹ III. Stay tuned for more information.

Facebook

Come and join our Facebook group page.